Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

N O Š NJ А

     Svo vrijeme postojanja Društva, u čijem su radu kroz 60 godina dominirale folklorna i muzička sekcija, a koje su samim tim bile i najbrojnije, zahtijevale su posebno angažovanje na pribavljanju odgovarajuće opreme i to prije svega narodne nošnje i instrumenata. Biti ozbiljan ansambl, kroz svo to vrijeme aktivnosti i rada, nalagalo je takav programski repertoar kojim se mogla pokriti tradicija folklora svih etničkih dijelova Jugoslavije. Otuda je fundus "Čajaveca" zavidno bogat, jer je ansambl kroz svoj 60-godišnji rad na repertoaru ima preko 45 koreografija priznatih i poznatih koreografa.

 

     Nažalost u svom radu ansambl je imao tri značajna prekida, koji su bili uzrokom gubitka izuzetno vrijednih dijelova nošnje. Pa ipak se u današnjem fundusu nalazi nekoliko dragocjenih primjeraka starih više od 80 godina. Kako različiti narodi, u svojoj tradiciji imaju veoma različite pjesme, igre, ali i nošnje. Značajne razlike postoje i u istom narodu u ovisnosti o etno-zoni iz koje potiču. Predhodna činjenica nametala je obavezu da se svaka koreografija kostimira posebno, uvažavajući tradiciju kraja u pjesmi igri i nošnji iz koje je poticala.

 

     Nošnje koje se danas nalaze u fundusu "Čajavec"-a, dobrim djelom su prikupljane na terenu po selima ili su rađene po orginalnim uzorcima pod budnim okom stručnjaka, tako da su mnogi dijelovi pa i cijeli kompleti nošnje danas stari i preko 40 godina. Imajući u vidu da su se narodne nošnje prestale raditi u narodu, posvećena je posebna pažnja u čuvanju postojećeg fundusa, a orjentacija na prikupljanju i nabavku nove garancija je budućnosti ansambla. Odluka uprave, koja je trajnog karaktera, "pridruži fundusu svaki vrijedan komad narodne nošnje", orjentacija je kojom se bogati fundus ansambla. Bogatsvo današnjeg fundusa može se slikovito dočarati činjenicom da se istovremeno može kostimirati blizu 700 igrača.