Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Pripremni ansambl

     Pripremni izvođački ansambl kroz istoriju Društva, imao je značajnu ulogu pomoću koje se realizovala konkurencija. Kada je god postojao, kvalitet prvog ansambla je bio na visokom nivou. Kuriozitet je, da je u periodu 2002.-2004. Pripremni ansambl po kvaliteti bio izjednačen sa prvim ansamblom. Na "CIOFF" festivalu u Agriđentu-Sicilija u 2004. godini ovaj ansambl je osvojio drugo mjesto u konkurenciji 25 svjetskih ansambala.

 

     Ansambl je od 2010. god. ponovo u naglom usponu. Ansambl broji 20 igračkih parova, sa prosečnim igračkim stažom od 6 godina. Zapaženi nastupi su u Slivenu - Bugarska, Ohrid - Makedonija, Beograd, Obrenovac i Bačka Palanka – Republika Srbija. Na repertoaru ansambla nalazi se 10 koreografija, što omogućava kvalitetno predstavljanje tradicije naroda BiH. Godišlje nastupa oko 20 puta u zemlji i 3-5 puta u zemljama okruženja. Učestvuje na međunarodnim festivalima folklora.

 

     Pripremnom ansamblu se poklanja velika pažnja, jer se iz njegovog sastava popunjava reprezentativni izvođački ansambl. Pri ovom ansamblu radi i škola folklora za odrasle.

 

 

     Prijem novih članaova vrši se audicijom dva puta godišnje i to:

 

       - Zadnje sedmice u aprilu

 

       - Zadnje sedmice u oktobru

 

 

 

Rukovodioci ansambla: Ljiljana Kalaba i Siniša Vesović